2018 Q2: Netthandel økte kraftig i andre kvartal 2018

Etusivu » 2018 Q2: Netthandel økte kraftig i andre kvartal 2018

2018 Q2: Netthandel økte kraftig i andre kvartal 2018

I det andre kvartal 2018 har våre nettbutikker hatt sterk vekst. E-handelsindexen økte med 20% sammenlignet med samme periode i fjor. Sist vi så en like sterk vekst var det tredje kvartalet i 2016, så veksten er sterkt tilbake etter to år men noe svakere vekst. Den største grunnen til den kraftige veksten denne gangen var gjennomsnittverdi på ordre som var uvanlig høy.

Snittordreverdien dette kvartalet var 172€, og den har lenge ligget på rundt 110€. "Dette kan komme av at B2B netthandel stadig vokser, men det kan også våre forbrukeres handlevaner som har endret seg. Det handler ikke lenger om å bare prøve å handle på nettet, nå handler forbrukere regelmessig på nett, og også kanskje mer på en gang", tror Vilkas Groups CEO Markku Korkiakoski.

Snittordreverdien var 172€

Antallet bestillinger økade med 8,5% sammenlignet med samme kvartal i fjor. Denne veksten har ligget på nogenlunde samme nivå de siste to årene. Omsettningen i nettbutikkene økte med 28,8% og som tidligere nevnt, kan dette lenkes opp mot den store veksten i snittordreverdien.

Det blir interessant å se hvordan e-handelsindexen utvikles i det tredje kvartalet, da vil vi kunne se om snittordreverdien holder seg på samme høye nivå eller om det var en udefinert faktor som forårsaket den kraftige økningen dette kvartalet.

Rapportarkiv

Vilkas e-handelsindex

Hva er Vilkas e-handelsindex?

Vilkas Group publiserer sin e-handelsindex fire ganger i året, dette gir et bilde av hvordan utviklingen for nettbutikkene hos Vilkas Group er. Våre nettbutikker er i hovedsak lokalisert i Norden. Vår e-handelsindex baseres på statistikk fra våre kunders nettbutikker, som har blitt samlet inn siden begynnelslen av 2006. Vår e-handelsindex gir samtidig en idé om handlevaner på nettet, baserat på hundretusentalls forbrukeres transaksjoner hvert kvartal.

Hvorfor e-handelsindex?

Vår e-handelsindex baseres på faktiske tall fra våre nettbutikker, og de gir et bra bilde på utviklingen. Vilkas Groups viktigste rettningslinje er å hjelpe våre nettbutikker til å lykkes og hva er vel da en bedre målestokk. Med Vilkas e-handelsindex kan man også få et inntrykk av hele bransjens utvikling i Norden.

Vilkas e-handelsindeks omfang og mål

Vår e-handelsindeks måler nettbutikenes fremgang og aktivitet. Vår indeks er basert på faktiske tall fra Vilkas Groups kundebase. Dessuten gir den et bilde av sluttkundenes kjøpsmønster på nettet. Vi kommer til å fortsette å utvikle indeksen vår for gi kundene våre et betydningsfult bilde av utvikling innenfor e-handel.

Hvordan vi kalkulerer e-handelsindexen vår

Vilkas e-handelsindeks = [(0,8*Omsetningssindeks) + (1,2*Ordreindeks) + (Snittordreverdi)] / 3

Det som berører Vilkas e-handelsindex er forandringer i omsetning (i euro), forandringer i antall bestillinger i tillegg til snittordreverdien. Av sikkerhetsmessige grunner samler vi ikke inn data om individuelle butikker til  indeksen vår.

For mere informasjon om e-handelsindeksen er du velkommen til å ta kontakt med oss!

Materialet i Vilkas e-handelsindeks, som vises på denne siden, kan brukes fritt så lenge Vilkas Groups navn alltid nevnes som kilde.

Share on social media