Forside » Kundestotte » 5. Produkter

5. Produkter

Optimer nettbutikken for søkemotorer

Et av Vilkas Groups viktigste mål i utviklingen av vår netthandelsløsning, er å gi butikkene så bra synlighet i søkemotorene som mulig. Det har vist seg at våre kunder har kommet opp blant de første i søkeresultater, uten overdreven arbeidsinnsats. Vi har automatisert de mest grunnleggende teknikkene for å bli synlig i søkemotorer. Nedenfor går vi gjennom de viktigste verktøyene for å øke synligheten i søkemotorer.

Import/Eksport av produktdata

Med funksjonen Import/Eksport kan du lage eller redigere nettbutikkens produktinformasjon, sideinnhold eller kunderegister i en satsvis prosess. F.eks. hvis du skal endre priser for hele produktregisteret, kan du gjøre de nødvendige endringene i et regneark og importere dem til nettbutikken, med import/eksport funksjonen. Denne formen for redigering krever noe basiskunnskap i bruk av regneark.

Rabattkampanjer

Rabatter på butikens produkter kan settes opp på flere forskjellige måter. Alle alternativene finnes ikke på alle butikknivåene. Her kan du lese hvordan du kan sette opp rabatter og hvilke muligheter som finnes på de forskjellige butikknivåene.

Pages

Share on social media