Forside » Kundestotte » 9. Rabatter

9. Rabatter

Rabattkampanjer

Rabatter på butikens produkter kan settes opp på flere forskjellige måter. Alle alternativene finnes ikke på alle butikknivåene. Her kan du lese hvordan du kan sette opp rabatter og hvilke muligheter som finnes på de forskjellige butikknivåene.

Share on social media