Forside » News » E-handel for tjenester - neste store mulighet for norsk økonomi

E-handel for tjenester - neste store mulighet for norsk økonomi

Digitalisering av tjenester kan ha et stort vekstpotensial for den norske økonomien, hvis norske foretak tar opp hansken og produktifiserer tjenestene sine på nettet. Norske foretak innenfor tjenestesektoren bør handle for å unngå at utelandske foretak tar innersvingen på dem.

“Vi har sett hvordan detaljhandelens struktur har blitt endret og en økende andel av innkjøpene gjøres på nettet. E-handel er fortsatt i sterk vekst” sier Vilkas Groups daglige leder Markku Korkiakoski.

Neste store omstrukturering og digitalisering skjer i tjenestesektoren, og sammenlignet med hvordan tjenester produktifiseres rund om i verden, ligger vi i Norden for øyeblikket litt bak i utviklingen. Korkiakoski ser på dette området store muligheter, også for norske foretak.

“Rundt 43% av Norges BNP kommer fra tjenester, men produktifiseringen av tjenester på nettet er forsatt i startfasen her i Norden. Vi har et lite utnyttet potensiale, som bl.a. omfatter det å selge professjonelle tjenester på nettet, også evt. internasjonalt. Markedene er i ferd med å deles opp, og salg av professjonelle tjenester på nettet kommer til å påvirke konkurransen mellon tilbyderene på permanent basis” spår Korkiakoski. Han håper også at den omstruktureringen som følger med digitaliseringen ikke kommer som en overraskelse for tjenestesektoren: “Det er viktig at foretak i Norden starter å produktifisere tjenestene sine på nett, i god tid før utelandske aktører kommer sterkt inn på markedet”, fortsetter Korkiakoski.

I følge Korkiakoski er det også viktig for nordisk økonomi at tjenestesektoren prøver å ta vare på mulighetene digitalisering byr på, bedre enn det detaljhandelen har klart: Allerede nå taper nettbutikker i de nordiske landene en stor del av salget til utenlandske nettbutikker. Norske forbrukere er nordens ivrigste på å handle fra utenIanske nettbutikker, men handel den andre veien hører til det relativt skjeldne. I svenske nettbutikker er 13% av besøkende fra utlandske ip adresser. Og i Finland er det enda færre, ca. 7%. Genomsnittet i EU ligger på cirka 27%. “Andre land i EU utnytter mulighetene med salg over grensene mye mer effektivt en hva vi gjør her i Norden”, bemerker Korkiakoski.

“Den eneste måten å overleve den internasjonale konkurransen på er ved å produktifisere tjenester på nettet, i god tid før de internasjonale konkurrentene kommer inn på markedet. Det er den eneste måten tjenestesektoren kan beholde sin konkurransefordel på, uten å miste kunder”, oppsummerer Korkiakoski fra Vilkas Group.

Mer informasjon:
Markku Korkiakoski, VD, Vilkas Group, markku.korkiakoski@vilkas.fi

Share on social media