Forside » News » Ny Sales Analytics-app er lansert

Ny Sales Analytics-app er lansert

Sales analytics

Appbutikken har fått en ny Sales Analytics-app, som viser en oversikt over nettbutikkens salgsutvikling. Salgsrapportene gir deg et mer eksakt bilde på salget og gjør det enda enklere å analysere nettbutikkens prestasjoner, noe som gir gode rettningslinjer i utviklingen og markedsføringen av wnettbutikken. Sales Analytics henter informasjonen om salget direkte fra nettbutikkens database, som gjø at tallene er mer presise enn i f.eks. salgsrapportene fra Google Analytics. Når appen er innstallert, vises statistikken retroaktivt fra begynnelsen av foregående år.

I rapportene vises:

  • Salgsvolum
  • Antall bestillinger
  • Bestillingenes snittverdi
  • De produktene somselger mest
  • De mest trofaste kundene og de kundene som handler mest

Identifiser de mest trofaste kundene dine

Med  kunderapporten kan du enda enklere finne ut hvilke kunder som handler oftest og hvilke kunder som legger igjen mest penger inettbutikken. Med den informasjonen kan du f.eks. belønne de mest trofaste kundene med ett gavekortkort, rabatter eller andre tilbud. Alle rapporter kan eksporteres som xslx- eller csv-filer, som gjør det enklere ved håndtering av informasjonen i f.eks. Excel. Toppkundenes e-postadresser kan enkelt kopieres og brukes i f.eks. et nyhetsbrev.

Asiakkaan myyntiraportit

Du kan innstallere appen og bruke den bruke den i nettbutikkens administrasjon under Apper og temaer > Appbutikk, helt uten kekstra kostnader.

Share on social media