Forside » Support » Bring

Bring

Du kan levere varene dine med Bring. Kundene kan velge mellom leveringsalternativene du har aktivert og se prisen for frakt, basert på varenes vekt eller en standardvekt. Prisene blir hentet direkte fra Bring, og du kan skrive ut fraktseddler og etiketter direkte fra systemet. Vi har laget integrasjonen basert på Brings API, men Bring kan også brukes gjennom integrasjonene våre til EDI leverandørene Consignor Shipadvisor eller Unifaun.

Brukerveilednig for Bring API integrasjon

  1. Registrer bedriften din som kunde hos MyBring, og motta brukerdata for tjenesten.
  2. Åpne butikkadministrajonen og velg Innstillinger -> Levering fra menyen.
  3. Klikk på knappen "Legg til".

Velg Bring Pakke som Logistikkleverandør, Dynamisk pris som Type og gi leveringsmetoden et navn.

Når du har lagt til leveransemetodene du ønsker å bruke, vil de vises i listen som vises når du går inn på menyen Innstillinger > Levering. Hvis det vises et gult advarselstegn og en lenke for å fullføre på raden til en leveringsmetode, betyr det at noen innstillinger mangler, som f.eks. pris.

Innstillinger for Bring

Legg inn brukerinformasjon og Standardvekt før du klikker på "Lagre"

Deretter kan du klikke på "BringParcel: Oppdater"

Følg instruksjonene i vinduet som kommer opp, sett Driftmodus til "Test" for å prøve ut leveringsmetoden i butikken og "Live" for å aktivere leveringsmetoden for reelle leveringer.

 

Håndtering av ordre

Leveranser med bring kan håndteres enkeltvis eller i kvantum med ettersom de blir bestillt.

Gå inn på Ordrer->Ordrer i menyen. Der ser du alle nye ordre markert med tykk stil. Velg alle ordre med leveringsmetode fra Bring(i eksempelet under blir leveringer fra Bring kalt "Postpakke"). Trykk deretter på "Opprett dokumenter".

Det kommer opp en dialogboks hvor du kan velge hva som skal gjøres og hvilken status ordren(e) som behandles skal ha etter du har trykket Opprett.

 

Neste steg er å bestille leveranse fra Bring. Dette gjøres fra menyvalget Ordrer->Leveranser->Bring.

Når du klikker på "Utløs fraktbestilling" vil leveransebestillingen sendes til Bring og du vil motta frakt etiketter med sendingsnummer, på pdf fil. De kan skrives ut med en gang eller være tilordnet ordren til du skal sende den. For å gå inn og se tidligere bestillte Bring leveranser klikker du på knappen "Transaksjoner" på samme side. Her vil du kunne gå in på bestillinger eller sendingsnumre for å skrive ut fraktetiketter eller sende sporingsnumre til kunder.

 

Share on social media