Forside » Support » Consignor ShipAdvisor

Consignor ShipAdvisor

Starter Yes
Mini Yes
Active Yes
Pro Yes
Denne funksjonen vil bli fjernet. Anbefales ikke å brukes i din nye butikk.

Med Consignors (tidigere EDI-Soft) tjeneste ShipAdvisor kan du legge til flere leveringsmetoder i  butikken. Kundene kan velge mellom disse, ut fra hva som passer dem best. Ved å bruke leveringsadressen og produktenes vekt, kan fraktkostnaden regnes ut i sanntid, også for godstransport. Du kan legge til egne utleveringssteder, som f.eks. din egen fysiske butikk, utover de som allerede finnes gjennom f.eks. Meny og Coop.

 

Opprette leveringsmetoder i butikken

Opprett en ny leveringsmetode ved å gå inn i menyen Innstillinger > Levering og “Legg til”. Velg "ShipAdvisor - alle leveringsmetoder" som type og angi et navn som beskriver de leveringsmetodene du ønsker å bruke, f.eks. "Transportører og utleveringssteder".

 

Registrer deg for tjenesten

Når du har opprettet leveringsmetoden, klikk på lenken "Fullfør" for å fylle inn brukerinformasjonen du har fått av Consignor. Hvis du ikke har registrert deg hos Consignor enda, kan du gjøre det ved å gå inn på Innstillinger > Levering > [ShipAdvisor] > Registrer.

 

Bestillinger i nettbutikken

ShipAdvisor-leveringsmetoden vil vises i nettbutikken der kunden velger leveringsmetode, og vil ha følgende valgmuligheter

  • Hjemme

  • På jobben

  • Utleveringssted

De alternativene som vises, avhenger av hvilke tjenester du har valgt fra Consignor.

Når kunden velger leveringsmetoden som passer best, åpnes resten av alternativene. Hvis kunden har valgt "Utleveringssted" vises de utleveringsstedene som er nærmest kundens adresse. Kunden kan også søke etter andre hentesteder med et annet postnummer, hvis kunden ønsker å hente varene sine et annet sted.

 

Les mer om Consignor ShipAdvisor

Share on social media