Forside » Support » Filter for bedre søkeresultat

Filter for bedre søkeresultat

Starter No
Mini No
Active Yes
Pro Yes

Med søkefilterfunksjonen kan kunden raskt finne det rette produktet i nettbutikkens sortiment. Søkefilteret vises på en kategoriside, eller i søkeresultatet. Det gjør at kunden enkelt kan velge bort f.eks. uønskede farger eller for dyre produkter.

Ved å anvende søkefilteret kan det filtreres med følgende informasjon

  • Kategori

  • Prisintervall

  • Produsent

  • Produktkarakter

  • Nye produkter

  • Egenskap(f.eks. størrelse, farge osv.) [Søkefilter før egenskaper er bare tilgjengelig i Pro-butikker]

Bruk av søkefilteret

Funksjonen aktiveres i menyen Instillinger > Søkeinstillinger.

"Vis automatisk fra denne kategoridybden" bestemmer fra hvilket kategorinivå søkefilteret vises.

  • 0 = uaktivert

  • 1 = fr.o.m. hovedkategorien

  • 2 = fr.o.m. det andre kategorinivået

Hvis det er lagt til varianter eller egenskaper for produktene, kan de brukes i søkefilteret. Egenskapene kan legges til søkefilteret i Pro-butikker ved å gå inn i menyen Produkter > Produkttyper > [produkttyp] > Egenskaper.

Share on social media