Forside » Support » Import/Eksport av produktdata

Import/Eksport av produktdata

Starter No
Mini Yes
Active Yes
Pro Yes

Med funksjonen Import/Eksport kan du lage eller redigere nettbutikkens produktinformasjon, sideinnhold eller kunderegister i en satsvis prosess. F.eks. hvis du skal endre priser for hele produktregisteret, kan du gjøre de nødvendige endringene i et regneark og importere dem til nettbutikken, med import/eksport funksjonen. Denne formen for redigering krever noe basiskunnskap i bruk av regneark. 

For å få rett format på filen, er det best å eksportere data fra butikken først. Skal du opprette et nytt produktregister (gjelder også for kunderegistre og innhold), må du først legge inn data om et produkt manuelt i nettbutikkens administrasjon, så kan du lagre dataen på en fil med eksport funksjonen, deretter kan informasjonen bearbeides.

Eksportere produktregisteret fra nettbutikken

I administrasjonen velges Produkter > Import og eksport fra menyen. Kontroller først formateringsinnstillingene for filen. De skal tilpasses for det regnearkprogrammet filen skal åpnes i, vanligvis er det best å bruke  "Unicode UTF-8" som fungerer med all norske bokstaver. Trykk så på ”Eksporter”-knappen. Nettbutikken oppretter da en fil (Produkter.csv). Når filen er ferdig generert, kan den lagres på datamaskinen.

Tips! Før du åpner filen, lag for sikkerhets skyld en kopi, hvis att noe skulle gå feil ved håndteringen av filen!

 

Åpne csv-filen med Excel

Excel kan ikke som standard åpne en csv-fil direkte, den mås importeres til Excel. Først måt Excel-programmet åpnes og derfra velges Arkiv > Åpne fra menyen, pass på å markere at det er en tekstfil. Her er mere informasjon om hvordan fra Microsoft.

 

Åpne csv-filen med LibreOffice

LibreOffice er et gratis open source office-program som gjør det enkelt å åpne csv-filer. Når LibreOffice er installert kan man velge at csv-filer skal åpnes i LibreOffice som standard og da kan filene åpnes som vanligt. Når csv-filer åpnes i LibreOffice, blir det forespurt om filen skal struktureres.

For å få korrekt resultat nå filen åpnes må samme innstillinger som den exporterte filen velges. Vanligvis er instillingene som følgende:

  1. Kodning og språk - UTF-8 (bedre dekning for alle tegn enn ISO 8859-1) 
  2. Avgrensningstegen - semikolon er standard når filer blir eksportert fra butikken
  3. Textavskiljare - som standard ett citattecken 
  4. og 5. Velg hele tabellen og velg tekst som innhold. (Hvis det er nødvendig velger du standard for priskolonnene.)

 

Lagre filen

Når filen lagres er det viktig å passe på at filen lagres i rett format. I LibreOffice skal "Text CSV (.csv)" velges som format og deretter klikkes "Edit filter settings" nederst i venstre hjørnet før filen lagres.

Da vil innstillingsvindu for filen som skal lagres, åpnes. Avgrensningstegnet er ofte komma som standard, det må endres til semikolon.

 

Importer en oppdatert fil til butikken

Når ønskede endringer er gjort i filen må du lagre filen i samme CSV-format og ikke i regnearkets egne filformat.

Med import funksjonen kan du legge til nye produkter, legge til flere språk eller redigere gamle produkter. Produkter kan ikke slettes med importfunksjonen. Produktnummeret er essensiell informasjon når produktene skal oppdateres, ved import er produktnummeret den eneste obligatoriske kolonnen. Filen kan f.eks. inneholde bare en kolonne med produktnummeret og en kolonne med listepris, hvis hensikten kun er å endre pris for produktene. Kolonner som slettes fra filen oppdateres ikke, dvs. i butikken forblir dataene i disse kolonnenr uforandret.Importfilen kan også inneholde bare de radene for produkter som skal endres, resten av radene kan slettes fra filen. 

MERK! Hvis filen som importeras har produktvarianter så mås filen inneholde alle kolonner som henviser til en variasjon: Hovedproduktet [SuperProduct], Variantattribut [SelectedVariations], Standard [IsDefault], Egen pris [HasSubOwnPrices] og samtlige kolonner som inneholder variantattribut.

Hvis en fil som mangler disse kolonnene importeres til butikken oppdateres ikke produkteres varianter, men et nytt produkt opprettes i butikken med samme produktnummer.

I de tilfellene du er usikker på hvordan filen fungerer ved import, kan det testes ved å lagre f.eks. de fem første radene i en csv-fil som en begynnelse, og importere dem til butikken. Hvis det ikke oppstår feil under importeringen og produktene oppdateres som de skal, kan du importere en større mengde.

Import av en csv-fil görs fra siden Produkter > Import og eksport. Kontroller først at formatering, koding og skilletegn er det samme som når du lagret filen etter redigering i regnearket. Velg fra "CSV-importfil" den filen du har gjort endringene i og klikk på "Importer". Importeringen av produktene starter. Hvis ingen feil blir oppdaget i prosessen, vises en melding om at dataimporten var vellykket. Ble det funnet problemer under importeringen, vises melding om hvilke rader som inneholder feil. Gjør endringer i filen ved behov ved å følge instruskjonene i feilmeldingen og importer filen på nytt.

 

Importere produktbilder

For nye produkter kan du legge til bilder av produktene. De forskjellige versjonene av produktbildene opprettes automatisk.

  1. Velg fra menyen Innhold/Kategorier > Filstyrer og velg "Mine filer"
  2. Opprett en ny mappe, og gi den f.eks. navnet ”Import”. Last opp bildefilene til “Import”-mappen fra datamaskinen din.
  3. Skriv inn filenes navn med filsti i CSV-importfilens kolonne ImageLarge , f.eks: "Import/produktbilde_nn.jpg"
  4. Importer CSV-filen i følge anvisningene ovenfor.
  5. Til slutt kan du slette mappen ”Import” fra filstyreren.

Hvis det allerede finnes en liste med bildenavnene, kan concatenate-funksjonen i regnearket brukes for å legge til f.eks. "import/" før bildenavnet.

Obs! Hvis produktet allerede har tilordnede bilder, vil ikke det nye bildet i feltet ImageLarge erstatte alle tidigere produktbilder, kun det forstørrede bildet. Hvis du vil erstatte alle gamle produktbilder for et produkt, må du først fjerne de gamle bildene. Du kan slette bildene av et produkt ved å importer tomme felter for gjeldende produkt i kolonnene ImageSmall, ImageMedium, ImageLarge og ImageHotDeal.

Vi kan også gjennomføre import og relatert arbeid for deg. Vi blir alltid enige om kostnaden for arbeidet før det gjennomføres og kostnaden baseres på mengden arbeid som kreves. Hvis du er interessert i en slik tjeneste fra oss, skriv en forespørsel til oss på salg@vilkas.no.

Share on social media