Forside » Support » Ordrelistens statusikoner

Ordrelistens statusikoner

Starter Yes
Mini Yes
Active Yes
Pro Yes

Ordrenes status vises i listen under Ordrer > Ordrer. Helt til høyre, har hver ordre fire ikoner som beskriver status for ordren. Utfra disse ikonene kan du se om det er kommet inn nye ordre eller om noen av ordrene trenger å behadles.

Ikonene viser disse ulike statusene

  1. Fakturert/Delfakturert

  2. Betalt/Delvis betalt

  3. Sendt/Dellevert/Levert/Returnert

  4. Lukket/Arkivert/Avvist

Share on social media