Forside » Support » PayEx

PayEx

Starter Yes
Mini Yes
Active Yes
Pro Yes

PayEx tilbyr en helhetsløsning for betaling på nett i Norden og Europa. Mange av PayEx tjenester fungerer også globalt.

Bruk av PayEx i nettbutikken

 1. For å bruke denne betalingsmetoden, må du først gjøre en avtale med PayEx. Mer information finner du påwww.payex.no eller på telefon 22 03 63 00.

 2. Når du har mottatt brukerdata fra PayEx, logger du inn og oppretter en krypteringsnøkkel som skal brukes i butikkens admin.

 3. Opprett betalingsmetoden under Innstillinger > Betaling.

 4. Velg "PayEx" fra nedtrekkslisten for betalingsmetode.

 5. Lagre.

 6. Åpne betalingsmetodens detaljer ved å klikke på "Fullfør" (se bildet ovenfor, lenken åpner innstillingssidene), fyll inn brukerdata og velg valutaen du bruker. Før du tilbyr betalingsmetoden for kundene, kan det være lurt å gjennomføre en testbestilling, for å kontrollere at innstillingene er korrekte. Testmodus kan aktiveres fra menyen Innstillinger > Betaling > PayEx > Innstillinger, i feltet driftsmodus.

 7. Kontroller også Avanserte innstillinger. Velg ut bare de betalingsmetodene du har avtalt med PayEx. Hvis du velger andre betalingsmetoder som ikke er inkludert i avtalen, vil ikke betalingen fungere i butikken.

 8. I PayEx administrasjon må det fylles inn IP-nummer, vennligstkontakt oss for å få rett IP-nummer.

 9. I PayEx administrasjon kan man også fylle inn URL for tilbakekallsprosesser(callback), for dette formålet benyttes System-URL-adressen fra siden Innstillinger > Betaling > PayEx > Innstillinger.

Test

Du kan gjennomføre testbetaling med PayEx på denne måten:

 1. Sett driftmodus til “Test” under Innstillinger > Betaling, velg  PayEx og Innstillinger.

 2. Under Avanserte innstillinger velger du "Direktedebitering" i Visning for betalingsmetoden.

 3. Velg Ja for de bankene du kan teste.

 4. Sett betalingsmetoden som synlig under Generelt (Synlig - Ja).

 5. Prøv å betale med PayEx i nettbutikken.

Vis betalingsmetodens logo i nettbutikken

PayEx tilbyr ikke visning av logo automatisk, det må legges til manuelt. Når du har avtalt med PayEx hvilke betalingsmetoder du skal bruke, kan du hente logoene fra betalingsoperatørenes egne nettsteder.

Share on social media