Forside » Villkår for domene-, SSL- og e-posttjenester

Villkår for domene-, SSL- og e-posttjenester

Generelt

Disse villkårene gjelder ved leveranse av domene-, SSL-sertifikat- og e-posttjenester ("Tjeneste eller Tjenester") som tilbys av Vilkas Group Oy ("Vilkas").

Vilkas Group Oy (momsregistreringsnummer FI10339964)
Finlaysoninkuja 19
33210 Tammerfors
FINLAND
Tlf: 23 96 44 55, e-post: salg@vilkas.no

Tjenestene er kun tilgjengelig for foretak og organisasjoner som bruker Vilkas e-handelsløsning. Disse villkårene utgjør en bindende avtale mellom foretaket eller organisasjonen ("Kunden") og Vilkas, for de Tjenestene Kunden har bestillt.

Disee villkårene gjelder fr.o.m. 2017-05-15. Vilkas kan unilateralt endre villkårene i i tilfeller hvor det er endringer i lovgivining, endringer i Tjenestene eller ved andre betydlige omstendigheter. Vilkas varsler Kunden om endringer i villkårene minst 14 dager før endringene trer i kraft. Vilkas registrerer domenenavn i Kundens sted basert på informasjonen Kunden oppgir. Vilkas levererer avhengig av Tjenesten de brukernavn og passord som er nødvendig for å bruke Tjenesten, og disse får ikke overleveres til en tredjepart. Kunden har ansvaret for sikkerheten ved disse brukernavnene og passord og bruken av disse, uavhengig om de brukes på en tillatt eller uberettiget måte. Tjenestene kan produseres helt eller delvis av Vilkas eller av en tredjepart.

Tjenestenes innhold og priser

Tjenestenes innhold og priser beskrives i tjenestebeskrivelsene på Vilkas' nettside. Tjenestene er ment for foretak og organisasjoner, og prisene vises eksklusiv mva. Vilkas legger til den aktuelle merverdiavgiften på fakturaen, tilknyttet Kundens mvaregistreringsnummer. Kunden betaler de priser for Tjenestene som vises i tjenestebeskrivelsen.

Endringer i tjenester og priser

Vilkas reserverer seg retten til å gjøre endringer i Tjenestenes innhold og priser. Vilkas varsler Kunden om endringer minst 14 dager før endringene trer i kraft.

Tjenestenes varighet, automatisk fornyelse og oppsigelse

Minste varighet på avtale for hver Tjeneste er et år fra og med bestillingsdato. Vilkas fornyer automatisk avtalen hvart år, uten å varsle Kunden, med samme lengde og villkår som foregående avtale. Vilkas har også rett til å ikke fornye avtalen for en Tjeneste; i slike tilfeller informerer Vilkas Kunden om at avtalen avsluttes, senest en måned før avtalen går ut. Hvis Kunden ikke ønsker å fornye avtalen for en Tjeneste, må Kunden informere Vilkas om at avtalen er skal avsluttes via e-post, senest en måned før inneværende avtaleperiode er over. Hvis Kunden avslutter avtalen for nettbutikktjenesten med Vilkas, annses det samtidig at Tjenestene som benyttes for denne nettbutikken skal avsluttes samtidig som nettbutikkens avtale avsluttes. I tilfeller hvor avtalen for nettbutikken blir avsluttet før avtalen om Tjenestene er over, er Kunden ansvarlig for å kompensere Vilkas for alle kostnader og / eller skader som har oppstått med bakgrunn i situasjonen (som utbetalinger gjort av Vilkas til egne leverandører). Kunden er medviten om at når Kunden avslutter Tjenesten for domene, så håndterer Vilkas ikke lenger fornyelsen av domeneregistreringen. Hvis domenenavnet ikke fornyes, utgår domenet og motsvarende domene deaktiveres. Hvis kunden ønsker å beholde domenet, selv om Tjenesten og avtalen har opphørt, skal kunden selv sørge for at domenet blir fornyet og vedlikeholdt korrekt.

Kunden har rett til å skriftlig avslutte avtalen for en Tjeneste, senest 7 dager før en endring i Tjenesten eller Tjenestens pris trer i kraft, på bakgrunn av den informasjonen som Vilkas er pålagt å gi Kunden i avsnittet "Generelt" og "Endringer i tjenester og priser". Vilkas kan også fjerne domenet fra domeneregisteret, etter ønske fra Kunden, innen gyldighetstiden for domeneregistreringen har gått ut. Hvis domenet fjernes før avtalen for Tjenesten er avsluttet, har Kunden ansvaret for å kompensere Vilkas for alle kostnader og / eller skader som har oppstått fra situasjonen (som utbetalinger gjort av Vilkas til egne leverandører).

Flytting av domene og bytte av leverandør

På forespørsel fra Kunden, under omstendigheter tillatt av loven, kan Vilkas utføre flytting av domenet til en annen bruker innenfor rimelig tid etter mottatt begjæret. Kunden bekrefter og står til ansvar for ervervet og godkjenner disse villkårene. Hvis domenet flyttes til en ny bruker, har Kunden ansvaret for å kompensere Vilkas for alle kostnader og / eller skader som har oppstått med bakgrunn i situasjonen (som utbetalinger gjort av Vilkas til egne leverandører). Kunden kan bytte domeneleverandør for domenet innenfor domenets gyldighetstid. Vilkas utfører de oppgaver som kreves for byttet innen rimlig tid fra Kundens forespørsel er motatt. Hvis domenet flyttes til en annen domeneleverandør, har Kunden ansvaret for å kompensere Vilkas for alle kostnader og / eller skader som har oppstått fra situasjonen (som utbetalinger gjort av Vilkas til egne leverandører).

Informasjon og materiale som overleveres fra kunden

Kunden har ansvaret for at deres kontaktinformasjon og annen informasjon er oppdatert og å informere Vilkas, så snart som mulig, hvis informasjonen endres. Kunden har ansvaret for at deres informasjon er korrekt og for at domener og annet materiale som overleveres er lovlig og at Tjenestene ikke brukes på en ulovelig eller umoralisk måte. Kunden har ansvaret for at domener eller annet materiale ikke gjør missbruker andres navn, varemerke, foretaksnavn eller andre registrerte eller etablerte navn, eller bryter med andre rettigheter, som f.eks. opphavsretten. Kunden har ansvaret i alle henseende å verifisere legitimiteten for domenenavn og annet materiale.

Ansvarsbegrensning

Vilkas har ikke ansvaret for noen direkte, indirekte eller andre følgeskader relatert til Tjenesten, med unntak av skader som er forårsaket med hensikt eller med grov uaktsomhet fra Vilkas' side. Overnevnte ansvarsbegrensning gjelder blandt annet ved Tjenestens leveranse, funksjon og mange på funksjon, sletting, oppheving, oppsigelse og overføring.

Avbrudd i Tjenesten og for tidlig avslutting av Tjenesten

På grunn av force majeure (som ligger utenfor Vilkas' rimelige kontroll som f.eks. krig, opprør, naturkrefter, streik og andre arbeidsmarkedskonflikter, avbrudd eller stopp i kommunikasjonsforbindelser, en Kundes avtalebrutt, besluttninger av myndigheter, Vilkas' underleverandører eller tjenesteleverandører, endringer i Vilkas' virksomhet eller andre betydelige faktorer har Vilkas rett til å enten oppheve eller si opp Tjenesten (og respektive parters avtale) helt eller delvis, uten erstattning- eller tilbakebetalingsansvar til Kunden, uavhengig av hva som anngis i disse villkårene. I slike situasjoner vil Vilkas gjøre sitt beste, innenfor rimlighetenes granser, ta hensyn til kundens behov.

Tvister

Kunden og Vilkas forsøker å løse eventuelle uenigheter med forhandlinger. Hvis partene ikke klarer å løse tvisten gjennom forhandlinger, vil tvister behandles i Birkaland tingrett i Tammerfors, Finland. Avtalen mellom partene og eventuelle tvister blir betraktet av Finlands lov.

Obs! Dette er en oversettelse av de finske villkårene som er den loglig bindende versjonen.

Share on social media